Om man ikke mener de riktige tingene i klimadebatten, defineres man ut, skrev Ola Borten Moe i en kronikk. Her er han på helikopterdekket på plattformen Draugen, som Borten Moes selskap Okea har kjøpt. I dette debattinnlegget får Sp-nestlederen svar fra to Sintef-forskere. Foto: SIGNE DONS/AFTENPOSTEN

Ikke kunnskapsløst å tro på solkraft og havvind