Hva er bakgrunnen for at det politiske klimaet i mange land, ikke minst i USA, ser ut til å bli stadig mer polarisert?