foto
I idrettslaget møter foreldrene folk med andre yrker og fra andre nabolag, de utveksler erfaringer, synspunkter og tester hverandres humor (eller mangel på sådan). Idrettslag og korps er altså ikke bare aktivitetstilbud for barn og unge, de tilbyr møteplasser også for voksne som ellers ikke ville blitt kjent, skriver Arve Hjelseth. Foto: Marthe Hårstad

Å bowle alene?