foto
Slagordet til Fargemarka er «Tillit til folket for en bedre framtid». Bildet er fra en befaring ved de aktuelle husene. Foto: Fargemarka

Trondheims tomme hus bør bli en ressurs, ikke en belastning