foto
Godfoten er litterært sett et sammensurium av en bok, fotballhistorie og detaljert fotballteori, prestasjonskultur, ledelsesfilosofi og folkelig fortellerkunst, skriver medforfatter Sverre M. Nyrønning. Foto: Bokomslag

Nils Arnes fotballfaglige testamente