foto
Vindkraftutbygging kan igjen bli et hett tema i Trøndelag. Her fra Geitfjellet (nederst og Svarthammaren. Foto: Åge Røe

Ønsker trønderne ny storstilt vindkraft?