Sjøen blir stadig mindre tilgjengelig. Mye av årsaken er at politikerne omkring i landet trosser loven som forbyr bygging i strandsonen.