foto
En grov overgrepssak i Hordaland tingrett har utløst en storm i sosiale medier. Foto: Bjørnar Morønning / NTB

Navnedeling på Tiktok går også utover ofrene