Kari Nessa Nordtun (Ap) har brukt tiden som fersk kunnskapsminister godt. Nå vil hun gjøre skolene mobilfrie. Det er på høy tid.

Nordtun vil innføre nasjonale retningslinjer for bruk av mobiltelefon. Til NRK sier hun at hun ikke har klart å finne gode argumenter for hvorfor mobiltelefonen skal ha en naturlig plass i skolehverdagen.

  • Hva mener du om mobilbruk i skolen? Delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!

Dermed er hun i ferd med å runde av en årelang debatt. Diskusjonen har gått høyt: Bør det innføres et forbud mot mobiltelefoner i skolen eller ikke?

Tilhengerne av å innføre restriksjoner mot mobilbruk i skolen har etter hvert fått tunge faglige argumenter på hånden. Tidligere i år kom det en rapport fra FN-organet Unesco som konkluderte med at elever vil lære mer dersom mobiltelefoner blir forbudt. En norsk rapport fra Norges Handelshøyskole (NHH) viste at karakterene gikk opp på skoler der mobilforbud er innført. Samtidig ble det mindre mobbing.

Likevel har motforestillingene mot å innføre mobilforbud vært sterke. Tidligere kunnskapsminister Tonje Brenna, også hun fra Arbeiderpartiet, sa så seint som i august at et nasjonalt regelverk ikke var nødvendig. Hun mente at det var bedre å la skolene bestemme selv.

Det er i utgangspunktet bra at skoler får bestemme så mye som mulig selv. Mange skoler praktiserer allerede mobilforbud. En «tydelig anbefaling» om mobilfri skole, slik Nordtun legger opp til, er likevel på sin plass. Det vil gjøre det enklere for skolene å praktisere fornuftige regler som får bukt med den utstrakte mobilbruken i skolehverdagen.

Mobiltelefonene har vært en vedvarende distraksjon for mange elever og er en kjent arena for mobbing og utestenging. Både lærere og forskere er tydelige på at mobilbruk går på bekostning av både undervisning og trivsel i skolen. Da er det på sin plass at politikerne handler, og lager tydeligere regler.

Vi forutsetter at de nye reglene ikke blir til hinder for at lærerne kan bruke mobiltelefoner eller andre digitale hjelpemidler i undervisningen.