foto
Arbeiderpartiets valgvake på Royal Garden. Mona Berger Foto: Kim Nygård

SV setter seg selv på gangen