Midtre Gauldal har funnet løsningen. 8000 dekar planområde hvor vi regulerer for å spare dyrka og dyrkbar mark.