Verdenssamfunnet må legge press på Assad, så nødhjelpen kan komme fram til beleirede områder.