Studentene må ikke glemmes når det er enighet om å lette på situasjoen for barn og unge.