Trønderenergi og NTE vil slå sammen nettselskapene sine. Det er godt nytt for forbrukerne.