En fersk studentundersøkelse viser at tre av ti studenter føler seg ensomme.