Dyremishandling bør straffes strengere. At det samme gjelder misbruk av barn, bør bidra til sterkere fokus på straffenivået ved vold mot svake grupper.