President Obama kommer sent men godt med sin plan for å redusere utslippene av klimagasser fra USA.