Du kan miste fastlegen din, var den alarmerende beskjeden i en kronikk i Adresseavisen i forrige uke. Budskapet var satt på spissen, men det er all grunn til å være bekymret for fastlegeordningens fremtid, og helsemyndighetene må nå se nærmere på problemet.

Kronikken, som var skrevet på vegne av 30 universitetslærere i medisin, påpekte at mange fastleger nærmer seg pensjonsalderen og at mange av de yngre legene vurderer å slutte på grunn av lange pasientlister, mye byråkrati og hardt arbeidspress. Det aller største problemet er at rekrutteringen er svak.

Mange studenter kvier seg for å utdanne seg til fastleger. Flere har lyst og mener en fremtid som fastlege virker interessant, siden de vil få jobbe med mange slags helseproblemer og med mennesker i alle aldre og fra alle lag av befolkningen.

LES OGSÅ: Lange pasientlister bekymrer legene

Men studentene må gjennom en spesialistutdanning som totalt vil ta åtte år, og det er kostbart å etablere seg som fastlege. De vil få en slitsom arbeidsdag, samtidig som de befinner seg i etableringsfasen. Mange velger derfor en enklere start på legegjerningen. Kronikkforfatterne mener at det nærmer seg en bemanningskrise, både i distriktene og i de store byene. Norsk forening for allmennmedisin har tidligere påpekt at rekrutteringen er for dårlig.

Fastlegeordningen ble innført i Norge i 2001. I Trondheim har mange mye lengre erfaring med ordningen, siden byen var en forsøkskommune i flere år på 1990-tallet. Ordningen har hatt sine svakheter, men de fleste er i dag enige om at den er vellykket. Folk opplever det som en stor fordel at de har én bestemt lege å henvende seg til.

LES OGSÅ LEDEREN: God legeordning som må sikres

Fastlegene er dessuten et viktig ledd i behandlingskjeden. Det er viktig for hele helsevesenet at dette leddet fungerer godt. At stadig flere fastleger blir overarbeidet og slutter, er en dårlig utvikling både for pasientene og Helse-Norge.

Helsemyndighetene må nå kartlegge situasjonen og gå gjennom fastlegenes arbeidsvilkår. Det er ikke usannsynlig at de finner flere svakheter som må rettes opp. Politikerne må også ta stilling til saken. De må bidra til at Norge får en så god fastlegeordning som mulig.