Trondheim og Melhus ligger i Norges-toppen i nedbygging av matjord. Nå prøver Malvik kommune å gjøre dem rangen stridig i en dyster, trøndersk statistikk.