foto
Etter alt å dømme tåler barn Norsk Vinds reklamekampanje for vindkraft - selv om virkemidlene er sterke, skriver Adresseavisen på lederplass.

Annonsører har også ytringsfrihet