foto
På lager: Torgkona må finne seg i å tilbringe en periode innendørs mens Torget renoveres. Foto: Stein Arne Sæther

Torgkona tåler nok å bli flyttet noen meter