Den etiske standarden i klesbransjen er ikke god. Tragedien i Bangladesh kan bli et vendepunkt.