Sykefraværet er utfordring for Trondheim kommune. Noen arbeidsplasser har lykkes med å få ned fraværet som på helsebygget på Lade. I en reportasje i fjor sa sykepleier Trine Skånø (i midten) at hun merket at terskelen her er høyere for å sykemelde seg. Til venstre sitter Anna Lena Godø, til høyre Camilla Høgås. Foto: Terje Svaan

Kommunen må få ned det høye sykefraværet