Innleggsforfatteren kan ikke få fullrost Levanger sykehus for måten han ble tatt imot og behandlet på da han ble akutt dårlig. Foto: Privat

Tusen takk, Levanger sykehus!