Det stemmer. Jeg har hørt absolutt alle argumenter om hvorfor svenske elever får varmmat på skolen mens nordmenn må spise tørre brødskiver.