foto
En kommende NTNU-studie på effekten av Ligtning Process mot ME skaper engasjement, fra støttespillere og mostandere. Foto: Gorm Kallestad/NTB

Bred enighet om at ME er en alvorlig fysisk sykdom