foto
Prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan svarer på innlegg om E6-utbyggingen. Foto: Sebastian S. Bjerkvik

Flere samfunnsmål ligger til grunn for valg av 110 km/t