Søndag troppet trønderske partitopper fra regjeringspartiene opp i Hegra for å dele ut lokale godbiter fra Nasjonal transportplan (NTP).

Det er bra regjeringen lover å utbedre E14 fra Stjørdal til Sverige. I dag er deler av veien direkte farlig. Milliardbeløp til to tog i timen kommer også godt med. Dessverre vet vi ennå ikke om gamle tidsfrister nås.

Først fredag legges hele den nasjonale transportplanen for 2025 til 2036 fram. Planene har tidligere vært preget av for mye ønsketenkning og for lite realisme. Nå er målet å lage en plan som det er mulig å sette ut i livet. Pengebruken skal vris over på drift og vedlikehold framfor nye prestisjeprosjekter.

Det er fornuftig tenkt fra regjeringens side. Skal NTP fungere som en reell prioriteringsliste for samferdselssektoren, kan den ikke fylles opp med politiske luftslott.

Verken to tog i timen eller en trygg vei til Sverige hører hjemme i sistnevnte kategori. Særlig når det gjelder jernbane har Trøndelag lenge tapt kampen om milliardene. Trondheimsområdet er den storbyregionen i landet med dårligst togtilbud. Satsinger har enten blitt utsatt eller avlyst. Det har blitt lovet et utall forbedringer på Trønderbanen og Meråkerbanen. Blant annet skulle vi ha to tog i timen på strekningen Melhus-Steinkjer innen 2024.

Siste beskjed fra Jernbanedirektoratet er at to tog i timen tidligst kommer på plass i desember 2027. Nå tør ikke regjeringen tidfeste når målet nås. De er smertelig klar over at slike løfter har en tendens til å bli brutt.

I alt setter de av 4,2 milliarder til to tog i timen i første seksårsperiode. Det er mye penger, men til sammenligning skal de bruke 23 milliarder kroner på dobbeltspor på Østfoldbanen.

Elektrifisering av hele Trønderbanen og to tog i timen må på plass så raskt som mulig. Skal trondheimsregionen få et togtilbud i nærheten av det som Bergen og Stavanger har, må Samferdselsdepartementet ligge tett på fagmyndighetene. Trøndelag tåler ikke flere løftebrudd.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!