Da Vassfjellet Vinterpark, som er eid av Sportsklubben Freidig, søkte om en garanti for utvidelse av driften sa Høyre og samarbeidspartiene nei. Under bystyredebatten var flere representanter fra Høyre tydelige på at det nå er et nytt styre i byen og det er nye tider.

De fleste har nok fått med seg at Trondheim har fått ny ordfører, men jeg kan ikke huske en eneste gang under valgkampen å ha hørt at «tilrettelegging for barn og unge» skulle endres til «risikoeksponering av kommunen».

Ottar Michelsen, SV. Foto: Christine Schefte/Adresseavisen

I Trondheim har vi over år etablert en god modell for etablering av idrettsanlegg. Kommunen har bygd noen anlegg, for eksempel haller i tilknytning til skoler, men svært mye er bygd i regi av idrettslag. Idrettslagene får eierskap til anleggene og bidrar med viktig dugnadsinnsats.

En viktig forutsetning er imidlertid at kommunen stiller med garanti for nødvendige investeringslån. Mange idrettslag ville ikke fått lån i det hele tatt hvis det ikke var for slike garantier, og alle får uansett bedre betingelser. Med kommunen i ryggen blir risikoen for bankene minimal og renta settes lavere. Dette er vinn-vinn.

Nettopp siden denne modellen har fungert så bra, har det vært liten diskusjon rundt slike garantier og de har gjerne vært enstemmige i bystyret. Alt tyder på at denne tiden er forbi.

Selvfølgelig innebærer enhver garanti en viss risiko, men historien har vist oss at kompetansen på å vurdere dette er god både i idrettslagene selv og i kommunen.

Etter en ny runde endte det med at Vassfjellet Vinterpark likevel får garanti, rett nok noe lavere enn opprinnelig søkt om. Det skulle bare mangle – Vassfjellet Vinterpark har vist at de har solid drift og gode inntekter.

De er imidlertid unntaket. De klubbene som har egne kunstgressbaner og som trenger rehabilitering har ikke tilsvarende inntekter. Her er det gjerne lite utenom treningsavgifter. Et idrettslag som planlegger et nytt anlegg, enten det er en bane, en hall, eller andre typer anlegg, har null historikk å vise til. De vil møte en helt ny hverdag med en politisk ledelse i Trondheim som problematiserer risiko i stedet for å jakte løsninger.

Kalkulatorhøyre har dessverre inntatt rådhuset i Trondheim. Heldigvis har ikke Høyre og koalisjonspartnerne flertall. Vi har fortsatt tro på et godt samarbeid med idrettslagene i Trondheim.

Hva mener du? Send inn din tekst til debatt@adresseavisen.no eller delta i debatten i kommentarfeltet nederst – og husk fullt navn!