foto
Bildet er fra den første samling i Trondheimspanelet. - Til slutt skal panelet sammen komme frem til skriftlige anbefalinger til kommunens og byens nye kommuneplan, og blir dermed en viktig del av beslutningsgrunnlaget til politikere våre, som til syvende og sist skal vedta den nye planen, skriver Morten Wolden. Foto: Trondheim kommune

Loddtrekning blant byens borgere har gitt oss 50 nye rådgivere