foto
En ny rapport tegner et alvorlig bilde av konsekvensene dersom norske virksomheter fratas muligheten til å leie inn arbeidskraft når de har behov for det, skriver representanter for bemanningsbransjen. Foto: Terje Svaan

La alle seriøse aktører få bidra med arbeidskraft