Pensjonister fra store deler av Trøndelag arrangerte en demonstrasjon på Trondheim Torg 7 juni. De som deltok var medlemmer fra flere pensjonistforeninger i Trøndelag! Vi demonstrerte mot årets trygdeoppgjør som igjen er underregulert.

Verst er det for minstepensjonistene som har en pensjon som ligger under EUs fattigdomsgrense! Det er opprørende og uverdig. De som har minst, bør slippe å be om sosialhjelp fra Nav!

Vi inviterte Adresseavisen - avisa de fleste av oss holder - til å komme for å vise interesse for vår aksjon og dekke noen av de ulike parolene vi viste under aksjonen. Vi synes det er trist at vi verken fikk svar på vår henvendelse eller et ønsket besøk under demonstrasjonen!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe