foto
Flere hundre politifolk troppet opp hos den pro-demokratiske avisen Apple Daily i Hong Kong. Flere ledere ble pågrepet, og avisen ble lagt ned. Foto: Vincent Yu

Norge må forsvare pressefriheten