foto
Fylkesleder i Trøndelag bondelag mener det må en strengere håndhevelse av arealbruken av dyrket mark.. Foto: Morten Antonsen

Regional plan for arealbruk Trøndelag