foto
HUS Arkitekter og Trøndelag fylkeskommune ønsker å gjøre Ladejarlen mer tilgjengelig for befolkningen i Trondheim. Det krever litt ekstra, investeringer skriver innlegsgforfatteren. Foto: HUS Arkitekter

Noe må man betale for å få bygge på byens beste tomt