Sterke krefter i Russland vil skrinlegge delelinjeavtalen i Barentshavet. Vi gjør ikke lurt i å avfeie det som en tom trussel.