foto
Storelva renner stri igjennom Hønefoss sentrum. Ekstremværet Hans har forårsaket enorme skader mange steder den siste uka. Foto: Annika Byrde, NTB

Tviler noen fortsatt på at vi har problemer?