SVs forsøk på påvirke NRKs avgjørelser er flaut og problematisk.

Det er bra at Sosialistisk Venstreparti har innsett den grove feilen de gjorde ved pressemeldingen de sendte ut etter den norske finalen i Melodi Grand Prix. Der ba de regjeringen om å instruere NRK i å ta initiativ for å utestenge Israel fra Eurovision-finalen. At et politisk parti, som også er støttespiller for regjeringen, ber regjeringen instruere NRK, låter som et gufs fra andre tider og land vi ikke liker å sammenligne oss med. Selv om SV i løpet av uka har omformulert sitt utspill, viser saken hvor viktig det er å hegne om NRKs uavhengighet. Særlig fra forsøk på politisk press fra Stortinget og regjeringen.

Det er selvsagt legitimt for politikere og andre å ta til orde for at Israel bør utestenges fra Eurovision-finalen i Malmö 11. mai. Det er likevel viktig prinsipiell forskjell mellom å drive vanlig politisk arbeid for en sak og å øve politisk press på NRK med regjeringen som virkemiddel. Den justerte oppfordringen til SV er ifølge Aftenposten at Stortinget ber regjeringen om å klargjøre overfor NRK at de har handlingsrom til å ta initiativ for å utestenge Israel fra Eurovision.

Hvorfor i all verden skal regjeringen klargjøre overfor NRK og kringkastingssjefen at hun har handlingsrom til å gjøre jobben sin? Også den justerte teksten fra SV om forholdet mellom Stortinget, regjeringen og NRK viser en manglende forståelse for et av de viktigste grepene skiftende regjeringer har gjort i mediepolitikken de siste tiåra: Å styrke og sikre NRKs uavhengighet.

Det ofte brukte begrepet «statskanal» er strengt tatt malplassert om NRK, selv om allmennkringkasteren er offentlig finansiert. Internasjonalt brukes statskanal mest om medier som er under statlig kontroll, også når det gjelder innhold. NRKs legitimitet og finansiering har i dag som fundament at de er et uavhengig, redaktørstyrt mediehus. Det bør norske politikere og partier ikke bidra til å så tvil om. Det er mulig at SV i suset fra finalen i Trondheim sist helg lot seg fange av en stormvind. Resultatet ble en flau bris.