Det er både pinlig og skandaløst om elektrifiseringen av Meråkerbanen forsinkes til etter ski-VM.

Det ser dessverre ut at det ikke er noen ende på dårlige nyheter og skandaler rundt jernbane i Trøndelag. Denne uka gikk det fra vondt til enda verre med meldingen om at elektrifiseringen av Meråkerbanen ser ut til å bli forsinket. Det kan bety at SJs plan om å kjøre både dagtog og nattog mellom Trondheim og Stockholm under ski-VM i 2025 kan ryke. Det vil i så fall forsterke inntrykket av Trøndelag som et håpløst underutviklet område for jernbane i Norge.

Siden Dovrebanen ble rammet av ekstremværet Hans i august, blir det delvis buss for tog der på ubestemt tid. Da vi på lederplass stilte spørsmål ved om myndighetene har vilje og evne til å få banen raskest mulig på skinnene igjen, svarte samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) med et innlegg i avisa. Der forsikret han at det ikke skal stå på penger for å «pense sektoren inn på riktig spor». Etter ukas nye, dårlige jernbanenyhet for Trøndelag er det fristende å spørre om hvordan han synes det går med den saken. Totalt sett.

Fortvilelsen til administrerende direktør i SJ Norge, Rikke Lind, over beskjeden fra Bane Nor og Jernbaneverket, er lett å forstå. Hun sier at nyheten om seks til tolv måneders forsinkelse kom som en bombe. Det kan nesten fortone seg som om selskapets forsøk på å forbedre togtilbudet i regionen motarbeides, selv om det neppe er tilfelle. På hjemmesidene til Bane Nord heter det jo at elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen skal legge «til rette for mer miljøvennlige og moderne tog med større kapasitet, også for gods, samt sømløs overgang ved grensen til Sverige».

På Entur, appen som skulle gjøre det enklere å kjøpe billetter etter jernbanereformen, er det nå ikke mulig å kjøpe togbillett fra Trondheim til Östersund. Til Stockholm er det mulig, via Oslo. Raskeste rute har to bytter, delvis fra buss til tog. I 1999 hadde vi reportasje fra første direkte nattog mellom Trondheim og Stockholm, etter at NSB og SJ var blitt enige om en direkterute uten pause, uten togbytte på Storlien. I dag låter det som en framtidsdrøm. Det er både skandaløst og pinlig hvis elektrifiseringen av Meråkerbanen ikke lar seg gjennomføre innen 2025.