Fortsatt mangler det mye på at Trondheim er godt nok tilrettelagt for sykling. Dessverre mangler det like mye på at syklistene har lært å oppføre seg hensynsfullt og sikkert i trafikken. Klarere prioritering av sykkeltiltak må følges opp med hyppigere kontroller og bøtelegging av de verste synderne. Forhåpentligvis bidrar det til bedre sykkelkultur.

De siste årene har vi hatt en positiv utvikling når det gjelder bruk av sykkel i byen. Mange gode sykkelveier er bygget, og flere er planlagt. Stadig flere har funnet ut at sykkelen er et godt alternativ, og de fleste sykler hensynsfullt. Samtidig er det et faktum at altfor mange syklister bryter trafikkreglene, slik at de irriterer bilister og skremmer fotgjengere. Enda verre er det at de er overrepresentert i ulykkesstatistikken. Antagelig er den utbredte sykkelanarkismen et utslag av at Norge ennå er et umodent sykkelland og at politiet ikke har prioritert å slå ned på villsykling.

Syklistene skal absolutt ikke ha skylden alene for farlige situasjoner og konflikter med bilistene. Tidvis ligner forholdet mellom de to partene en krigstilstand, og mange norske bilister har slett ikke lært seg å ta hensyn til tohjulingene. Men når syklistene skal dele plass med fotgjengerne, er det derimot liten tvil om hvem som er synderne og hvem som er nødt til å skjerpe seg. Temporitt i gågater, på fortau og gjennom bussholdeplasser er en uting. Det hjelper ikke på situasjonen at syklisten ofte blir «tvunget» inn på fortauet fordi alternativet er å sykle midt i biltrafikken.

Det beste er veier der de tre gruppene har hver sin plass. Fortau, sykkelfelt og kjørebane. I takt med bedre tilrettelegging for sykling, må vi også kreve at syklister følger trafikkreglene. Mange oppfører seg mye dårligere på sykkel enn de gjør bak rattet. Åpenbar råsykling på fortau, sykling uten lys, sykling i feil kjøreretning og sykling mot rødt lys bør oftere resultere i bøter. Regler som ikke håndheves, blir gjerne ignorert. Trafikken er ikke en konkurransearena. Det har lite for seg å jakte ny verdensrekord på vei til jobben.

Det er to veier å gå for å bedre sykkelkulturen, og begge må prioriteres: Bygg flere og bedre sykkelveier og bøtelegg sykkelsynderne. Og dessuten bør alle trafikanter huske at hensynsfullhet er smittsomt!