De som er lite ute i naturen, er mer sårbare for angst og depresjon, skriver innleggsforfatteren.