Statsråden for høyere utdanning , Iselin Nybø (V), bør lære av NTNU. Flere tiltak må tas i bruk for å få en bedre kjønnsbalanse på ulike studier.