foto
Nedslitt: Noen av husene i Grensen er fraflyttet og ser ut til å være i dårlig forfatning. Det er i dette området den kan bli aktuelt å rive hus i forbindelse med etablering av campus. Foto: Terje Svaan

Byintegrert campus krever riving