Jeg er enig med Bjarne Brøndbo i at krav om arbeid og aktivitet er veien å gå. For meg er det derfor uforståelig at Ap kutter i aktivitetsplikten for unge sosialhjelpsmottakere. Vi vet at den virker – det er Steinkjer et strålende eksempel på.