Det må sikres at konsulenter som vurderer fare for kvikkleireras har nødvendig kvalifikasjon og kompetanse.