Elektrifisering av Trønderbanen – blir det noe av det?