foto
Over hele landet bygges stadig større varehus utenfor bykjernene som spiser markedsandeler fra tradisjonelle but ikker, peker kronikk-forfatterne på. Foto: VEGARD EGGEN

Netthandel truer ikke Midtbyen