Gjennom EØS-avtalen har Norge mulighet for å delta i EUs Erasmus+ sitt program på lik linje med EUs medlemsland, skriver kronikkforfatteren. Foto: Illustrasjon: Erasmus+

Flere trønderske ungdommer kan ta utdanning i utlandet