Det er for lettvint å identifisere norske verdier og norsk kultur med kristendommen.