Sommeren 1993 flyttet de første kunstnerne inn i den da nylig nedlagte Lademoen skole i Mellomveien 5 på Lademoen. Klasserom og kontorer ble transformert til kunstneratelier, lærerrommet ble til «Den Hvite Elefant», leietakernes kantine og sosiale møterom.