Klimapanelets rapport krever politikkendring, der vi raskt tar skrittet fra tæring på økologien til et fornybart samfunn.